FOLMER GIK I BIFFEN!


Den 5. september gik den sidste af de 25 opførelser af ”Folmer Går i Biffen” over scenen i Gl. Bio, og scene og proscenium blev revet ned.
De fleste der hørte, at den flotte dekoration og udmærkede scene skulle smides ud, tog sig til hovedet; det var da for dumt, nu kunne Bio jo endelig bruges til Kultur! Og hvad med de 60.000 det havde kostet og de frivilliges flotte arbejde? Selv politikere rystede på hovedet.
Men der var ikke noget at gøre, huset skulle tilbage til sin kedsommelige skikkelse som gymnastiksal, og det kom det. Det betyder, at der skal sættes scene, tæpper, lys og stole op – og pilles ned igen – hver gang Kulturhusgruppen skal afholde et af sine arrangementer. Ganske Molbo-agtigt!
Men nu er Bio afleveret og der er igen plads til Yoga og Pilates, samt de foreninger, der helst ser Bio som dengang kommunen havde nøglerne.
Men selvom alle spor efter Madammens kulturindsats nu er væk, har vi sat os spor på andre måder. ”Folmer Går I Biffen” blev en kæmpesucces, og vi fik flotte anmeldelser og et hav af smukke tilkendegivelser fra publikum. Hør bare hvad f.eks. et ægtepar fra Værløse skrev til os:
”Vi anede slet ikke, at sådan noget eksisterede, vi kommer igen i morgen og tager resten af familien med!” Og det gjorde de sgu.
Vi får daglige tilkendegivelser fra folk på gaden, på e-mails og sms’er og de siger samstemmende: ”Tak fordi I gjorde det” og ”Vi håber I kommer igen”. Sådan lyder det fra folk, der glæder sig over Madammens underholdning og initiativ. Personligt har jeg – uopfordret – fået et knus midt på gaden af én der havde set Folmer. Kan man nå højere?

PROFESSIONELLE OG FRIVILLIGE – OG BEGGE DELE!
Lysten og behovet for at være med i noget – at skabe noget sammen – har været smuk at opleve. I fem uger har passionerede – og pensionerede – tømrere opført den omfattende scenografi, og foruden de 20 skuespillere – heriblandt tre professionelle, og fire skuespilelever – har 40 frivillige delt i alt 250 (!) vagter i cafeen. Et dygtigt hold af syersker har foruden at sy, fungeret som påklædere – så alt i alt har 75 frivillige sammen skabt en flot begivenhed til glæde for borgerne. Samarbejdet mellem de professionelle og de frivillige har aldrig været bedre, og vores crowd-funding tilkendegav en opbakning som glædede os alle meget, og førte til at vi kunne anskaffe tre rækker ægte biografstole! Ikke nok med at frivillige hjalp os, men også professionelle trådte frivilligt til og hjulpet os med råd og dåd indenfor PR, lys og teaterteknik. Det viser at man rundt om mener, at MM er værd at slå et slag for!

MADAMMEN ER KULTUR!
Uden den økonomiske støtte som MM har opnået hos Kulturudvalget i 2014 og 2015, var ”Folmer går i Biffen” ikke blevet til! Tilskuddet gjorde det muligt at omarbejdede den forestilling vi opførte i 2012, så dens sujet passede til åbningen af Bio som kulturhus.
Madammen har fortjent også at blive støttet af kommunen fremover. Vi leverer professionel kvalitet og forestillinger som folk efterspørger, og som engagerer borgere i kulturen. Vi byder på noget af det, der mangler i byen, noget der kan samle.
I en tid hvor banker og lokalaviser flygter og butikkerne tømmes – ikke af kunderne – men af manglen på samme, er der hårdt brug for noget at samles om. Men når det så samtidigt forlyder, at Kommunen vil nedlægge Kulturudvalget, så er at os i MM tager os til hovedet! Indser de da slet ikke hvad kulturen kan gøre for en døende by?

Under 2. verdenskrig var det mere end almindeligt svært for England at finde penge til at føre krig for, og nogle af medlemmer af parlamentet foreslog derfor Churchill at tage pengene fra kulturen og give dem til hæren. Men Churchill svarede: Hvis vi ikke har nogen kultur, hvad skal vi så slås for?

Thomas Malling
Sceneinstruktør FDS, Dramatiker DD
Formand for Madam Mangor.