INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I MADAM MANGOR


 

Søndag den 12. april 2015 kl. 14:00 i Gl. Bio i Fredensborg.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag. () *
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Forelæggelse af budget.  (pause)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant.
  • Formand Thomas Malling er ikke på valg.
  • Næstformand Søren Bøgh er ikke på valg.
  • Medlem Kirsten Louise Vang er ikke på valg.
  • Medlem Anne Charlotte Mikkelsen er på valg, og ønsker ikke genvalg.
  • Kasserer Jens Peter Mikkelsen er på valg, og ønsker ikke genvalg.
  • Suppleant Jane Wessely er på valg, og er villig til genvalg.
  • Der skal vælges endnu en suppleant.
  • Der stemmes om valg af bestyrelsesmedlemmer
   og suppleanter, samt revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

* Forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Vi byder som sædvanlig på øl, vand, kaffe og kage!

Kom og vær med, og hør om forestillingen til sommer efter generalforsamlingen!       

 

MVH Thomas Malling