INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2018 I MADAM MANGOR


 

Lørdag den 7. april 2018 kl. 14:00-18:00 i Gl. Bio i Fredensborg.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere.
  3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag. () *
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Forelæggelse af budget.  (pause)
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

* Forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Vi byder som sædvanlig på øl, vand, kaffe og kage!

Kom og vær med, og hør om forestillingen til sommer efter generalforsamlingen!       

 

MVH Thomas Malling